SPOTKANIE BENEFICJENTÓW WFOŚiGW W TOEE

Ponad sto osób – przedstawicieli między innymi samorządu, nadleśnictw, świata nauki i biznesu – wzięło udział w spotkaniu informacyjnym, które 26 marca WFOŚiGW w Szczecinie zorganizował w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie cykliczne spotkania informacyjne organizuje nieprzerwanie od 2010 roku. Spotkanie w Zalesiu było okazją do zaprezentowania nowych możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne – zarówno ze środków szczecińskiego Funduszu, jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania realizowane działania zaprezentowali również beneficjenci, w tym Nadleśnictwo Gryfino. Szczegółowe informacje na temat promocji obszarów Natura 2000 w naszym województwie przedstawili eksperci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i wziąć udział w pokazach naukowych, przygotowanych przez edukatorów TOEE.