Regulamin TOEE

REGULAMIN POBYTU GRUP W TRANSGRANICZNYM OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU

  1. Każdy nauczyciel, który zapisał grupę na uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w TOEE, akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się do zapoznania go z uczestnikami.
  2. Każda grupa przedszkolna lub szkolna przebywa na terenie TOEE z co najmniej jednym nauczycielem.
  3. Zwiedzanie budynku TOEE trwa do 3 godzin zegarowych, w terenie do 2 godzin. Przerwy dla grupy są ustalane w czasie trwania warsztatów.
  4. Podczas wizyty w TOEE opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za podopiecznych oraz ma obowiązek uczestniczyć w warsztatach razem z grupą.  
  5. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych podczas prowadzonych zajęć w TOEE. W wypadku, gdy uczniowie zachowują się niegrzecznie i głośno, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo przerwać warsztaty.
  6. Zajęcia w lesie są integralną częścią oferty TOEE dla uczniów i nauczycieli. Uprasza się, by uczniowie i nauczyciele byli przygotowani do zajęć w terenie – wymagany jest strój odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych oraz odpowiednie – zabudowane obuwie za kostkę.
  7. Poprzez rezerwację nauczyciel akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  8. Instruktorzy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej zastrzegają możliwość zmiany tematyki prowadzonych warsztatów, dostosowując je do wieku grup przedszkolnych i szkolnych.
  9. Ze względu na wiek i bezpieczeństwo grupy przedszkolne oraz najmłodsi uczestnicy korzystają wyłącznie z oferty zajęć w Sali Ekosystemów oraz Sali Zjawisk Atmosferycznych (wybrane ekspozycje), łamigłówek i doświadczeń znajdujących się na korytarzach Ośrodka oraz z bogatej oferty zajęć terenowych. Kontynuacją warsztatów w salach i terenie są zajęcia kreatywno-techniczne w Sali Plastycznej. Najmłodsze grupy nie korzystają z laboratorium fizyczno-chemicznego, Sali OZE, Sali Kosmicznej oraz z Alei Nauki.Warsztaty prowadzone dla grup najmłodszych w TOEE dotyczą wyłącznie tematyki ekologii, przyrody (fauna i flora), zjawisk atmosferycznych oraz złudzeń optycznych.
  10. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w „Regulaminie TOEE” stanowi podstawę do usunięcia grupy zwiedzających z terenu TOEE.

Rezerwacja grup pod nr tel. 91 31 80 120

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TOEE (w tym wizerunku w postaci zdjęć i materiałów filmowych), w celach: rekrutacyjnych, informacyjnych, organizacji zajęć, konkursów czy innych przedsięwzięć TOEE, w celu promowania osiągnięć i umiejętności uczestników zajęć, promowania działalności i pozytywnego wizerunku TOEE. Uczestnik zajęć ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w recepcji TOEE.