Pracownia ceramiczna Rezerwat Formy

WEEKENDOWE  PLENEROWE  WARSZTATY  CERAMICZNE
WYPAŁY ALTERNATYWNE: RAKU, SAGAR, PIEC ZIEMNY, HORSE HAIR, PIÓRKO, OBWARA, MLEKOWANIE

TERMIN: 19 – 21 maja 2023 r.
 3 dni po 8 godzin warsztatów

Pracownia ceramiczna Rezerwat Formy zapewni Państwu dobrą atmosferę, ceramiczną niespodziankę oraz merytoryczną opiekę.

Otulina Puszczy Wkrzańskiej w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody Świdwie, to dodatkowe atuty miejsca, w którym proponujemy kreatywne i inspirujące spędzenie czasu.

PROGRAM WARSZTATÓW:

-wykład na temat alternatywnych technik wypału ceramiki,
-modelowanie i formowanie z ręki i na formie z wykorzystaniem gliny rakuwaria,
-szkliwienie różnymi technikami,
-wypał w piecu gazowym z zastosowaniem techniki redukcyjnej, piórka, końskiego włosia, żurku i mleka,
-wypał w piecu ziemnym,
-wypał sagar

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

-w pełni wyposażoną pracownię ceramiczną (narzędzia, toczki, walcarkę, fartuchy ochronne, rękawiczki ochronne),
-piec gazowy, piec ziemny, beczki do sagaru (szczypce, rękawice, kociołki),
-gaz, drewno, papier, trociny, inne materiały organiczne,
-koński włos, pióra, żurek, mleko ,
-podbiałkę, szkliwa angoby, tlenki, sole, folię aluminiową,
– każdego dnia ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę i przekąski

CO  NALEŻY PRZYWIEŹĆ  :

-max. 8 prac wypalonych na biskwit z tego  dwie  wypolerowane
4 prace  śr. 15 cm x wys. 20 cm ,
4 prace  śr. 15 cm x wys. 40 cm,

Podajemy wymiary graniczne, mogą być mniejsze.

KOSZT WARSZTATÓW I REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAPŁATY  :

– 1200 zł od osoby /całkowity koszt warsztatów
– rezerwacją miejsca jest wpłata wpisowego w kwocie:
400 zł do dnia 30 kwietnia 2023 roku wpłata na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Bank Pekao SA – 84 1240 3927 1111 0010 6049 5494
– w przypadku rezygnacji  wpisowe przepada (w uzasadnionych  przypadkach losowych podlega zwrotowi)
– całkowita zapłata za warsztaty do dnia rozpoczęcia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Osoba do kontaktu: Iwona Pokora – instruktor ceramiki w TOEE
tel. 697856797 email: iwpoko@poczta.onet.pl

-max. liczba uczestników: 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń,
– organizator zastrzega sobie zmianę terminu warsztatów z przyczyn związanych
z pogodą (opady  deszczu).

Szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące  warsztatów, każdy zainteresowany może otrzymać drogą mailową, po wcześniejszym zgłoszeniu  zapotrzebowania drogą  elektroniczną lub telefoniczną.