O ośrodku

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu położony jest w Otulinie Rezerwatu Świdwie, w Puszczy Wkrzańskiej, w sąsiedztwie Nadleśnictwa Trzebież.

Dodaj komentarz