ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,
nadeszła z dużym sukcesem u Twego boku.
Aby życie układało Wam się zdrowo,
zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
Jak najwięcej chwil radosnych,
Życzenie Wielkanocne składają
Anna Ryl – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
Gracjana Kalicka – kierownik TOEE oraz wszyscy pracownicy