DLACZEGO DRZEWA BYWAJĄ RDZAWE?

Póki zieleń odradzającej się przyrody jeszcze nie dominuje, rzucają się w oczy rdzawe drzewa. Skąd ten kolor? Oto, na których  z nich występują trentepolia, glony z gromady zielenic, którym sprzyjają ostatnie wilgotne lata. Tylko w początkowym okresie rozwoju są one zielone a potem przyjmują pomarańczową lub rdzawą barwę, spowodowaną dużą ilością karotenów, które maskują zielony chlorofil. Trentepolia występują, podobnie jak porosty, na kamieniach, pniach drzew (zwłaszcza na klonach) i innych podłożach.
Foto. T. Leśnik.