ODLATUJĄCE ŻURAWIE

Żurawie na ściernisku po kukurydzy

W rezerwacie przyrody „Świdwie” słychać jeszcze donośny klangor żurawi, ale zbliża się czas ich odlotu. Duże zlotowisko i noclegowisko tych ptaków przed odlotem na południe Europy znajduje się w rejonie międzyodrza, gdzie żurawie mają idealne miejsce do spania w płytkich wodach (żurawie śpią na stojąco w wodzie do 40 cm głębokości) i bogatą bazę żerową na ścierniskach po kukurydzy, zwłaszcza po niemieckiej stronie granicy.

Klucze żurawi na niebie

Żurawie ze Skandynawii i te które wyprowadzają lęgi na Pomorzu, lecą na zimowisko trasą zachodnio-europejską, przez Brandenburgię na północ Francji (duże zlotowisko nad jeziorem Lac du Chantecoq), potem do Gaskonii na południu Francji a największa część żurawi dolatuje na południe Hiszpanii (Andaluzja), niektóre ptaki nawet do Marokka

Pomnik żurawi w Gartz nad Odrą (Brandenburgia)

Nie odlecą tylko pomnikowe żurawie z Gartz nad Odrą, gdzie od lat pod koniec września organizowany jest „Tydzień Żurawia” na terenie Parku Narodowego „Dolina Dolnej Odry”.

Żurawie i towarzyszące im gęsi gęgawy na ściernisku

Tekst i zdjęcia dr Tadeusz Leśnik