HUBIAK POSPOLITY – DOBRZE ZNANY GRZYB DRZEWNY

Hubiak pospolity ( Fomes fomentarius), to gatunek grzyba drzewnego pospolicie występującego w Polsce o charakterystycznym bulwiastym lub kopytowatym kształcie owocników, osiągających 50 cm szerokości. Wierzchnia warstwa pokryta twardą niepękającą skorupą, początkowo ma kolor gliniasty lub czerwonobrązowy, z wiekiem zmienia się w szary lub czarniawy. Na skorupie widoczne są koncentryczne kręgi stanowiące strefy przyrostu rocznego.

Zasięg występowania tego pasożyta obejmuję półkulę północną. W maju i czerwcu owocniki wytwarzają jasne zarodniki, które atakują stare i osłabione drzewa liściaste,szczególnie buki i brzozy. Hubiak pospolity odgrywa ważną rolę w obiegu materii w przyrodzie – za pomocom enzymów rozkłada wszystkie składniki drewna: celulozę, ligninę, chemicelulozę. Powstawanie białej zgnilizny drewna powoduje straty w pozyskiwaniu drewna przez leśników, dlatego nie darzą go oni sympatią. Hubiak nie ma zastosowania przemysłowego, dawniej jego owocniki wykorzystywane były do celów leczniczych, a wysuszony owocnik doskonale nadaje się do rozpałki. 

Tekst i zdjęcia Wojciech Buczek