W TOEE RUSZYŁ POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT SZKOLNY

„H20 –Woda jest życiem” – pod takim hasłem rozpoczął się w TOEE projektu finansowanego przez Fundusz Interreg V A przygotowanego przez Ośrodek Spotkań Młodzieży w Plöwen (Niemcy). Uczestniczą w nim również uczniowie Polsko-Niemieckiej i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie oraz Niemiecko-Polskiego Gimnazjum „Europaschule” w Löcknitz. Obserwatorem projektu jest grupa studentów z Akademii Morskiej w Kaliningradzie (Rosja).

30 stycznia po oficjalnym otwarciu odbyły się wspólne warsztaty dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników oddziaływujących na ekosystemy leśne. Dzień ten zakończył spacer do rezerwatu „Świdwie”, gdzie wysłuchano prelekcji na temat zmian zachodzących w obrębie jeziora i bogactwa ornitologicznego tego obszaru ochrony przyrody.

W programie kolejnych dni projektu przygotowano zajęcia w Ośrodku Spotkań Młodzieży w Plöwen nad jeziorem Kutzow oraz na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie.