TRANSGRANICZNI

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu prowadzi nie tylko edukację, adresowaną do mieszkańców regionu po obu stronach granicy, ale również bierze udział w transgranicznych spotkaniach polskich i niemieckich leśników gospodarujących w tej samej puszczy, w Puszczy Wkrzańskiej. Nasz instruktor Tadeusz Leśnik zorganizował i poprowadził wyjazd terenowy dla przedstawicieli Towarzystwa Leśnego Meklemburgii i Pomorza Przedniego, m.in. do ustawionego w 2021 roku w pierwotnym miejscu głazu pomnikowego k. Mścięcina, który jest pamiątką po zjeździe leśników niemieckich z byłego Pomorskiego Towarzystwa Leśnego w 1884 roku. Podobny głaz pamiątkowy ( ze zjazdu w 1897 roku) znajduje się w Puszczy Wkrzańskiej, w okolicach Trzebieży.

Pod koniec ubiegłego roku Tadeusz Leśnik uczestniczył również w roboczym spotkaniu leśników z sąsiadujących ze sobą Nadleśnictw Trzebież i Rothemühl. Leśnicy z Trzebieży zaprezentowali gościom sprzęt (aktywny pług) i metodę przygotowania gleby pod wiosenne odnowienie lasu.

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik