KOMPOSTOWANIE – EKOLOGICZNE COŚ Z NICZEGO

Kompostowanie to szansa aby pozbyć się niekiedy kłopotliwych odpadów z kuchni (resztki jedzenia, obierki) czy z przydomowej działki lub ogrodu (skoszona trawa, liście ).

Kompostowanie odpadów zielonych i bioodpadów to nic nowego, ten sposób przetwarzania odpadów organicznych był stosowany od wieków przez naszych dziadków i pradziadków. Dziś praktyka nieco zapomniana, mimo, że przynosi wiele korzyści, w tym też materialnych. Otóż zakładając przydomowy kompostownik nie tylko pozbędziemy się odpadów organicznych, ale zyskamy bogatą w składniki mineralne ziemię ogrodniczą, do wykorzystania podczas sadzenia roślin doniczkowych, czy sadzonych bezpośrednio do ziemi.

Proces kompostowania odbywa się przy udziale mikroorganizmów (bakterie i grzyby), częstymi gośćmi w kompostownikach są również dżdżownice, które wspomagają procesy próchnicotwórcze. Obecność pierścienic w glebie sprzyja jej spulchnianiu, a co za tym idzie poprawie warunków glebowych dla roślin. Oczywiście nie można zapomnieć o amatorach wędkarstwa, którzy tęż czerpią z tego korzyści. Dzięki współpracy tychże organizmów obecnych w kompostownikach obieg materii w środowisku zatacza koło, a człowiek czerpie z tego tytułu korzyści.

Pamiętajmy, że nie wszystkie odpady możemy kompostować, ze względu na zawartość szkodliwych substancji, które trafiły by do obiegu materii. W takim przypadku z pomocą przyjdzie nam system selektywnej zbiórki odpadów. 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Buczek