ZIMOWE OSTATKI

Luty pożegnał się w Zalesiu piękną szadzią (lodowymi igiełkami), najefektowniej wyglądającą na gałęziach brzóz, a wszystko za sprawą mroźnego poranka w obecności mgły w powietrzu.

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik