ZAKRĘCONA SIŁA ODŚRODKOWA

Siła odśrodkowa, to siła pozorna, która jest wynikiem ruchu układu, a nie wynikiem działania konkretnej siły.
W życiu codziennym siłę tę odczuwamy siedząc w kręcącej się karuzeli lub w samochodzie, który skręca.

Zdjęcie: Aleksandra Plumbom