ZAGROŻENIE POŻAROWE!

obraz392Bądź ostrożny zwiedzając okolice Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, a także odwiedzając okoliczne lasy. Nadal utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe lasów Puszczy Wkrzańskiej, zwłaszcza tam, gdzie w runie leśnym dominują wysuszone trawy, głównie śmiałka pogiętego (w porównaniu do paprociowej pokrywy runa). Wjazd samochodem, rozpalenie ogniska czy wyrzucenie niedopałka na takich powierzchniach może podpalić "beczkę prochu", niwecząc pracę leśników i niszcząc na długi czas ekosystem leśny. Zachowajmy więc rozsądek w tych i dla lasów trudnych dniach.

Foto. Tadeusz Leśnik