SPOTKANIE PRACOWNIKÓW ZCDN W TOEE

Spotkanie pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się 17 października w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W wydarzeniu wzięło udział około pięćdziesięciu zaproszonych gości, w ramach obchodów Święta Edukacji Narodowej. Pracownicy otrzymali nagrody i medale, którymi zostali nagrodzeni za swój trud, zaangażowanie i powierzone obowiązki.

Po oficjalnej części spotkania, kierownik TOEE – Gracjana Kalicka opowiedziała o działalności Ośrodka i zaprosiła uczestników do zwiedzania. Nasi instruktorzy:  Tadeusz Leśnik, Wojciech Buczek oraz Adam Kalicki zaprezentowali sale i opowiedzieli o zajęciach w nich prowadzonych. Dzięki temu, przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną TOEE.