WIZYTA NIEMIECKICH LEŚNIKÓW W TOEE

Sony 4118 września odbyła się konferencja terenowa Towarzystwa Leśnego Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Tematem konferencji było zachowanie dziedzictwa przyrody i edukacja z zakresu ochrony środowiska. W pierwszej części uczestnikom konferencji przedstawiono stan realizacji dużego projektu renaturyzacji (oddania przyrodzie) torfowiska "Martensche Buch" w Puszczy Wkrzańskiej a następnie leśnicy niemieccy udali się na polską stronę, gdzie po prezentacji Nadleśnictwa Trzebież zapoznali się z działalnością Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. 

Foto. Tadeusz Leśnik