WIOSENNE MIGRACJE

W okresie wiosennych migracji ptaków,  ich największe skupiska możemy obserwować na naszym terenie, w dolnym odcinku Odry, przy ujściu Warty i w rejonie Zalewu Szczecińskiego (mapy tych terenów można otrzymać przy okazji pobytu w naszym ośrodku). Niezamarznięte wody rzek, zalewów i jezior dają ptakom możliwość do zrobienia przerwy w locie na odpoczynek i żerowanie.

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik

Niezamarznięty fragment jeziora Świdwie, na którym gromadzą się duże ilości migrujących kaczek i gęsi

Wartki nurt rzeki mimo zimowych warunków obok