WIEŚCI Z PUSZCZY WKRZAŃSKIEJ – ŻURAWIE I GĘSI GĘGAWY

Z tarasu TOEE w Zalesiu można doskonale obserwować zwyczaje lęgowe dużych ptaków, jak żuraw czy gęś gęgawa. Przypomnijmy, że gęgawa to jedyny lęgowy gatunek gęsi w naszym kraju, inne jak gęś białoczelna czy zbożowa pokazują się tylko na przelotach.

Na zdjęciu widać jeszcze parę żurawi, ale obecnie obserwuje się już tylko pojedyncze ptaki, co oznacza, że drugi ptak siedzi na gnieździe. Natomiast gęsi gęgawy już prowadzają stadka gąsek, żerując w pobliżu rowów melioracyjnych, po których pływają gęsiego.

Foto. Tadeusz Leśnik