WIEŚCI Z PUSZCZY WKRZAŃSKIEJ – SPOTKANIE Z BOCIANAMI BIAŁYMI

Większość bocianów białych gnieżdżących się w Polsce wraca z wędrówek w pierwszej połowie kwietnia, tylko pojedyncze ptaki przylatują już w marcu. Samiec przylatuje kilka dni wcześniej, by przygotować gniazdo. Kiedy przyleci samica, ptaki witają się długotrwałym klekotaniem (bociany nie śpiewają).

W tym roku bociany wróciły na swoje gniazdo w Tanowie nad Gunicą dopiero 4 maja, dlaczego tak późno? Być może tak długo czekały na ciepłe prądy. To bardzo piękny i radosny element naszego krajobrazu. Warto wiedzieć, że w Polsce występuje ok. 40% populacji tego gatunku w odniesieniu do obszaru Unii Europejskiej .

Stare przysłowie mówi: „Jak bocian przyleci, możecie wyjść na dwór dzieci”.

Przez cały rok można podziwiać bociana na elewacji jednego z domów w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97).

Fot. Tadeusz Leśnik