WIEŚCI Z ŁĄKI KOŁO TOEE – GORYCZNIK POSPOLITY I RUKEWNIK WSCHODNI

Na wilgotnej łące przy TOEE w Zalesiu zakwitł płatami gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris). Jego żółte kwiaty pięknie kontrastują z wiosenną zielenią. Jest to gatunek rodzimy.

Tymczasem możemy obserwować na przydrożach i w zieleni miejskiej nasilającą się z roku na rok ekspansję podobnego do niego (też z rodziny krzyżowych) obcego gatunku, rukiewnika wschodniego (Bunias orientalis), pochodzącego z Europy wschodniej i południowo-wschodniej). Gatunek ten, przypominający rzepak, poszerza swój zasięg występowania nie żmudną, coroczną wędrówką, a w sposób inwazyjny wkracza drogami do miast (przykładem jest tutaj droga w powiecie polickim z Kołbaskowa do Szczecina).

Fot. Tadeusz Leśnik