WARSZTATY „BOCIAN I MY” W TOEE

„Bocian i My w lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” – taki tytuł nosiły warsztaty, które odbyły się 24 czerwca w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu prowadzonego przez SGGW, Leśny Zakład Doświadczalny we współpracy  z Komitetem Ochrony Orłów. W zajęciach wzięły udział osoby prowadzące edukację przyrodniczo – leśną oraz nauczyciele z pobliskich szkół. 

Warsztaty przeprowadził nasz instruktor dr inż. Tadeusz Leśnik. 
Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane bogate materiały edukacyjne, a gospodarz warsztatów (TOEE) przygotował słodki poczęstunek, w postaci bocianich ciasteczek.