W REZERWACIE PRZYRODY RIETHER

W rezerwacie przyrody „Riether Werder” odbyło się spotkanie ornitologów i przyrodników z Polski i Niemiec. Oczywiście, nie mogło tam zabraknąć TOEE, które reprezentował nasz instruktor Tadeusz Leśnik.
Rezerwat mieści się na niezamieszkanej wyspie na Jeziorze Nowowarpieńskim, przy granicy niemiecko-polskiej. Od 1962 roku prowadzona jest tutaj czynna ochrona przyrody ( m.in. wypas bydła, koszenie, zimowe wypalanie traw, redukcja ssaków drapieżnych) w celu ochrony ptaków zakładających gniazda na ziemi. Efektem tych zabiegów jest wzrost populacji tych gatunków. Na wyspie znajduje się największa kolonia lęgowa mewy śmieszki w Niemczech (ok. 10 tysięcy ptaków).
Mimo deszczowej pogody uczestnicy spotkania przeżyli wspaniały spektakl przyrody, kiedy pojawienie się bielika czy polującej na pisklęta kani czarnej poderwało do lotu i walki w powietrzu tysiące mew. Można tez było obserwować tak rzadkie gatunki ptaków jak: rycyk, brodziec krwawodzioby, ohar, płaskonos czy czajka.
Foto. T. Leśnik