URODZINY ŚWIDWIA

20 lutego mija 60 rocznica uznania Rezerwatu Przyrody Świdwie, rezerwatu faunistycznego (ornitologicznego), ujętego w konwencji z Ramsar. Rezerwat był powołany dla ochrony licznej populacji żurawia, ale w jego rejonie stwierdzono do tej pory obecność około 165 lęgowych gatunków ptaków, co stanowi około 70% całego bogactwa awifauny lęgowej w naszym kraju, co jest bardzo wysoką wartością i świadczy o unikatowej wartości tego obszaru ochrony przyrody.


Zdjęcia przedstawiają: parę lęgową żurawi, które powróciły do Zalesia już 6 lutego oraz bielika, który często poluje w Rezerwacie Świdwie.

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik