TOEE ODWIEDZA „ZIELONY TYDZIEŃ” W BERLINIE

zdjęcie 219 wwwPracownicy TOEE w ostatnią niedzielę (18 stycznia) zapoznali się z ofertą Międzynarodowych Targów Żywności, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” („Zielony Tydzień”), odbywających się w Berlinie już po raz 80-dziesiąty.Targi te promują zwłaszcza specjalności regionalne i artykuły ekologiczne. W ofercie targów coraz więcej miejsca zajmują usługi świadczone przez rolników np. wypoczynek na wsi oraz informacje na temat energii odnawialnych i surowców energetycznych pochodzących z rolnictwa i leśnictwa.
Na stoiskach Polski, największego producenta jabłek w Europie i ich największego w świecie eksportera, lejtmotywem były oczywiście dobrze wybarwione, soczyste i pachnące jabłka. W hali kwiatowej a zwłaszcza w hali Holandii można było już poczuć wiosnę a na ekspozycji przygotowanej przez leśników niemieckich zobaczyć zdumiewającą, pokojową koegzystencję zajęcy z lisami.
Foto.
 Tadeusz Leśnik