TOEE ODWIEDZA CRIEWEN I SCHWEDT

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInstruktorzy z TOEE 13 lutego mieli okazję odwiedzić Criewen i Schwedt. Odwiedzili Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) gdzie dowiedzieli się o tamtejszych działaniach na rzecz przyrody. Obszar parku chroni dno doliny Odry wraz z jej starorzeczami i kompleksami szuwarów, łąk zalewowych i lasów łęgowych. Zbocza doliny porastają lasy mieszane, miejscami również murawy kserotermiczne. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne, warunkuje to występowanie ogromnej różnorodności fauny i flory, zwłaszcza ptaków. Przy parku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego w Doliny Dolnej Odry z siedzibą w Criewen. 

Pracownicy TOEE odwiedzili również wystawę "Phanomenta"  w Oder-Center w Schwedt. To kilkanaście interaktywnych eksponatów wyjaśniajacych najważniejsze prawa i zjawiska z fizyki. Złudzenia optyczne, koło barw czy eksperymenty dotyczące siły grawitacyjnej można zobaczyć zarówno na ekspozycji w Schwedt, jak i w Ośrodku w Zalesiu. Serdecznie zapraszamy!