ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT TSUNAMI – 5 LISTOPADA

Tsunami to fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, osuwiskiem ziemi, odłamywaniem się fragmentów lodowca lub wybuchem wulkanu. Skutki wystąpienia tego zjawiska mogą przybrać bardzo dramatyczny wyraz, pochłonąć ludzkie istnienia oraz doprowadzić do olbrzymich szkód.


W grudniu 2004 roku tsunami na Oceanie Indyjskim pochłonęło 227 000 ofiar śmiertelnych w 14 krajach, zaś za największą falę wodną o wysokości 524 m, uważa się megatsunami z 9 lipca 1958 roku, które wystąpiło w zatoce Lituya Bay w stanie Alaska w USA.


Tekst: Agnieszka Plucińska
Zdjęcia: Aleksandra Plumbom