ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Związki człowieka z roślinami drzewiastymi są bardziej wszechstronne i różnorodne niż z jakąkolwiek inną grupą organizmów. Mają one charakter nie tylko materialny, ale i duchowy.

Szkoda, że w ostatnim czasie tracimy najstarsze i najgrubsze drzewa Polski. Po spaleniu największego dębu („Napoleon”) i podpaleniu najpiękniejszego („Chrobry”) wichura powaliła w 2016 r. najstarszy okaz dębu („Bolesław” pod Kołobrzegiem) a 4 dni temu orkan „Ksawery” zniszczył najgrubsze drzewo w Polsce, lipę w Cielętnikach (pow. Częstochowski).

10 października przypada Światowy Dzień Drzewa, obchodzony w naszym kraju od 2002 r.
Powyżej prezentujemy zdjęcie największego dębu w Europie, rosnącego w Ivenack (Niemcy).

Fot. T. Leśnik