ŚWIAT ZWIERZĘCY PUSZCZY WKRZAŃSKIEJ – WERNISAŻ

„Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej”,

to tytuł wystawy, której wernisaż odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r o godz. 18:00 w
malowniczo położonym w Puszczy Wkrzańskiej Transgranicznym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu w powiecie polickim. Przygraniczne położenie ośrodka i jego
charakter edukacyjny jest wspaniałym miejscem edukacji przyrodniczej, nie tylko przez
bezpośredni kontakt z przyrodą, ale również przez wystawy, jak między innymi ta pokazująca
piękno ptaków, zwierząt i ich środowiska żyjących na obszarze Puszczy Wkrzańskiej po obu
stronach granicy polsko – niemieckiej. Rozległe tereny Puszczy Wkrzańskiej zarządzane po
stronie polskiej przez Tomasza Kuleszę Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież, a po stronie
niemieckiej przez Petera Neumanna Szefa Kancelarii Leśnictwa, są siedliskiem bardzo
ciekawej i zróżnicowanej, a także bardzo rzadko spotykanej fauny. Dzięki pomocnym
decyzjom ze strony wymienionego kierownictwa lasów państwowych i wspaniałej
współpracy, powstają unikatowe fotografie ptaków i zwierząt. Na 70 fotografiach
wielkoformatowych o wym. 50 x 70 cm zostaną pokazane nowe zdjęcia, których autorami są:
Przemysław Wójcik – szczeciński fotograf przyrody, członek Związku Polskich Fotografów
Przyrody, spędzający od ponad 10 lat każdą wolną chwilę na fotografowaniu fauny,
szczególnie w Rezerwacie Świdwie. Autor kilku wystaw w powiecie polickim i w dworku
Ramin w Niemczech.
Fernando Franz Schmidt – niemiecki fotograf przyrody z miejscowości Torgelow
specjalizujący się w fotografii dzikiej przyrody. Prezentowane zdjęcia pochodzą z regionu
Ueckermünde Heath (Puszczy Wkrzańskiej). Dzięki fotografiom dzikiej przyrody Fernando
chce się dzielić z innymi naturą Jego ojczyzny i wskazać, że warto ją chronić.
Wystawa niniejsza to nie tylko fotografie. W krótkim kilkuminutowym filmie zobaczymy
środowisko Puszczy Wkrzańskiej, w którym zostały sfotografowane rzadkie okazy ptaków i
zwierząt. Poznamy również ciekawostki z życia Puszczy, o których opowiedzą Tomasz
Kulesza – Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież oraz Peter Neumann – Szef Kancelarii
Leśnictwa w Niemczech. Inicjatorem wystawy jest Wojciech Szlachcikowski z Mierzyna,
który dzięki pomocy w kontaktach ze strony Alfonsa Heimera byłego Burmistrza
Blankensee, dążącego do zacieśnienia współpracy polsko – niemieckiej, mógł zrealizować
swoje przedsięwzięcie. O niuansach przygranicznej współpracy polsko – niemieckiej opowie
Alfons Heimer z Blankensee. Autorzy fotografii Przemek Wójcik i Fernando Schmidt
opowiedzą o swojej trudnej i specyficznej pracy fotografa przyrody oraz podczas prezentacji
fotografii pozostaną do dyspozycji uczestników wystawy. Wystawa odbędzie się pod
patronatem medialnym Kuriera Szczecińskiego.
Do udziału w wystawie zapraszają: Burmistrz Polic Władysław Diakun, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Anna Ryl i Wojciech
Szlachcikowski.