ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG Z ZALESIA, CO TO PRZEZ ŚNIEG NIE MUSIAŁA SIĘ PRZEBIJAĆ

Ta piękna roślina jest geofitem wiosennym, która przezimowuje w postaci cebulek. Kwitnie już od połowy lutego, niekiedy łanowo. Jej nazwa rodzajowa Galanthus została utworzona od greckich słów gala – mleko i anthos – kwiat (roślina rzeczywiście o mlecznobiałych działkach okwiatu, zewnętrzne dłuższe, odstające a wewnętrzne krótsze, na szczycie wycięte z półkolistną zieloną plamką). Nazwa gatunkowa nivalis znaczy śnieżny (z łaciny nix) i nawiązuje do pory zakwitaniA.

Tekst: dr Tadeusz Leśnik

Zdjęcie nr 1: dr Tadeusz Leśnik

Zdjęcie nr 2: Justyna Sankowska