ROWEROWY RAJD Z TOEE

W wiosennej wycieczce rowerowej wokół rezerwatu „Jeziora Świdwie” wzięło udział 25 osób. Rowerzyści pokonali przy pięknej pogodzie ok. 20 km, zatrzymując się w ośmiu punktach. Uczestnicy mogli podziwiać żerujące żurawie, gęsi gęgawy, czajki, posłuchać buczenia bąka, zobaczyć skutki ostatnich huraganów w drzewostanie sosnowym. Była okazja by spojrzeć na jezioro Świdwie z wieży widokowej, a także wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat bogactwa przyrody w rezerwacie, wygłoszonego przez Kazimierza Olszanowskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Szczecinie w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Bolkowie. Grupa zatrzymała się też na krótki odpoczynek w Stolcu przy zespole pałacowo-parkowym. W drodze powrotnej do TOEE w Zalesiu zobaczyła jeszcze okazałego drzewiastego cisa pospolitego, kępę świerka sitkajskiego (jego ojczyzną jest zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej) i rzadkie gatunki porostów w lasach Nadleśnictwa Trzebież. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem. Wyjazd poprowadził instruktor TOEE dr inż. Tadeusz Leśnik. Dziękujemy, za udział w wydarzeniu!

Foto. Tadeusz Alksnin