PRZELEWICE JUŻ CZEKAJĄ

10.04.2022 miało miejsce otwarcie sezonu Ogrodów Przelewice. W ramach rewizyty,
w otwarciu uczestniczył nasz instruktor dr Tadeusz Leśnik.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to nie tylko bogactwo drzew, krzewów i roślin zielnych w parku o powierzchni 30 ha i w oranżerii. To także siedlisko życia wielu gatunków ptaków m.in. pawi indyjskich, popisujących się teraz tańcami godowymi, na tle odbudowanego pałacu, czy łabędzi niemych zakładających gniazda na  stawach parkowych.

Kobierzec kwitnących fiołków

Taniec godowy pawia

Łabędź niemy na gnieździe z odbiciem w lustrze wody najbardziej okazałego drzewa w ogrodzie (ponad 200 – letniego platana)

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik