PROJEKT „OD A DO Z CZYLI OD ATOMU DO ZIEMI”

W Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej trwa realizacja projektu „Od A do Z czyli od atomu do Ziemi”, który jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie warsztatów dotyczących trzech nowych zagadnień: 1. Atom, elektryczność i magnetyzm oraz podstawowe prawa fizyki, 2. Podstawowe zjawiska atmosferyczne – światło a tęcza, 3. Budowa i funkcjonowanie ekosystemu leśnego, łąkowego i wodnego.

W ramach projektu zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą służyć odwiedzającym grupom w zdobywaniu nowej, ciekawej wiedzy.