INAUGURACJA NOWEJ RADY LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE”

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska 11 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”. Należy przypomnieć, że tym terenie od pięciu lat funkcjonuje Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Do grona nowo powołanych członków Rady należy nasz instruktor dr inż. Tadeusz Leśnik, który został na tym spotkaniu wybrany do Prezydium Rady. Jesteśmy bardzo dumni!