PLENEROWE WARSZTATAY CERAMICZNE

WYPAŁY ALTERNATYWNE : RAKU, SAGAR , HORSE HAIR , PIÓRKO, OBWARA, MLEKOWANIE. NAKED RAKU ,COOPPER MATT .

PROGRAM:

– wprowadzenie do zagadnień alternatywnych technik wypału ceramiki,

– modelowanie i formowanie z ręki i na formie z wykorzystaniem gliny rakuwaria,

-szkliwienie różnymi technikami ,

-wypał w piecu gazowym z zastosowaniem techniki redukcyjnej , piórka, końskiego włosia , żurku i mleka, naked raku , coopper matt

-wypał sagar .

ORGANIZATOR ZAPEWNIA :

-w pełni wyposażoną pracownię ceramiczną (narzędzia , toczki , walcarkę , fartuchy ochronne , rękawiczki ochronne,

-piec gazowy, beczki do sagaru (szczypce , rękawice , kociołki),

-gaz , drewno, papier , trociny, inne materiały organiczne,

-koński włos, pióra, żurek, mleko,

-podbiałkę , szkliwa angoby, tlenki, sole, folię aluminiową,

– każdego dnia ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę i przekąski,

CO NALEŻY PRZYWIEŻĆ :

Podajemy wymiary maksymalne, prace mogą być mniejsze:

-max 8 prac wypalonych na biskwit – czterywypolerowane,

4 prace śr. 15cmx wys.20cm,

4 prace śr. 15cmx wys.40 cm,

Podajemy wymiary graniczne , mogą być mniejsze.

KOSZT WARSZTATÓW i REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAPŁATY :

– 1200 zł od osoby /całkowity koszt warsztatów

-rezerwacją miejsca, jest wpłata zaliczki w kwocie 400 zł do dnia 31.03.2024r.

Wpłata na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Bank Pekao SA – 84 1240 3927 1111 0010 6049 5494

– w przypadku rezygnacji zaliczka przepada .

W uzasadnionych przypadkach losowych podlega zwrotowi,

– całkowita zapłata za warsztaty do dnia rozpoczęcia ,najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Warsztaty rozpoczynają się w dniu 19.04.24 r o godz. 13.00 w TOEE , kończą 21.04.24r. , około godz.18.00.

Godziny rozpoczęcia w sobotę i niedzielę zostaną uzgodnione z uczestnikami.

Szczegółowe  informacje dotyczące warsztatów, każdy zainteresowany może otrzymać emailem , po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania drogą elektroniczną lub telefoniczną .

Liczba uczestników 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów z przyczyn atmosferycznych (opady deszczu).

Szczegółowe  informacje:

Iwona Pokora – instruktor ceramiki TOEE

tel. 697856797

email: iwpoko@poczta.onet.pl