NOWY ROK PRZED NAMI!

Rok 2022 przynosi zmiany w TOEE!

Przed nami czas nowych wyzwań, również tych związanych z sytuacją ekologiczną na świecie czy kryzysem klimatycznym. Jesteśmy wrażliwi na zmieniającą się sytuację zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Wierzymy, że wiedza którą przekazujemy Wam każdego dnia podczas warsztatów, a która dotyczy ekologii, przyrody oraz nauk ścisłych, ma realne przełożenie na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zmiany naszych codziennych zachowań. Dlatego też Nowy Rok przyniesie nowe tematy prowadzonych przez nas warsztatów, choć nie zabraknie też tych, które cieszą się Waszym największym zainteresowaniem.

2022 rok to także nowe otwarcie dla niektórych naszych pracowników, którzy żegnają się z Zalesiem. Im życzymy pomyślnych dróg! Nowy Rok to nowe szanse, nowe doświadczenia, być może te same marzenia, ale nowy start aby je spełnić – czego wszystkim życzy ekipa TOEE.

Zdjęcie: Tomasz Łój