NOCNE WIZYTY JELENI W TOEE

Spałowana daglezja

W ostatnim okresie zanotowaliśmy szkody w nasadzeniach drzew i krzewów na terenie Ośrodka, jak również na obszarze przyległym. Jelenie dokonały spałowania kilku drzew, czyli zdarcia kory dla zaspokojenia potrzeb pokarmowych, uszkadzając m.in. piękny okaz jodły koreańskiej i sosny wejmutki oraz daglezje wzdłuż ogrodzenia.

Spałowana sosna wejmutka

Niektóre drzewa noszą też ślady osmykiwania, obijania czy czemchania, czyli zniszczenia kory związane z zachowaniem socjalnym osobników w populacji, m.in. z terytorializmem i dominacją a nie z pobieraniem przez nie pokarmu.

Sarna zagryzająca pędy różanecznika

Drzewa na skraju lasu w sąsiedztwie TOEE są ustawicznie zgryzane (zwłaszcza pędy wierzchołkowe dębu i lipy), przyjmując „pastwiskowy” pokrój, tworząc takie leśne bonsai. Nie ogrodzone nie mają szansy „ucieczki spod pyska” jeleniowatych (jelenia, daniela czy sarny).

Tekst i zdjęcia dr Tadeusz Leśnik

Pastwiskowa forma dębu
Osmykana porożem lipa drobnolistna