NAD RZEKĄ, OPODAL KRZACZKA… KILKA SŁÓW O KACZCE KRZYŻÓWCE

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) to najbardziej pospolita ze wszystkich kaczek. Można ją spotkać zarówno w naturalnych zbiornikach wodnych takich jak: jeziora, rzeki, stawy, oczka wodne, jak również w w zbiornikach antropogenicznych, czyli stworzonych przez człowieka nawet w środku miasta (baseny przeciw pożarowe, sztuczne jeziorka). Daje to możliwości podziwiania kaczek nawet z niewielkich odległości, gdyż często dokarmiane przywykły do obecności ludzi.

Warto też wspomnieć, że kaczka domowa jest udomowionym potomkiem dzikiej kaczki krzyżówki. Dlaczego tak znacząco różnią się od siebie samiec i samica w obrębie tego samego gatunku? Samczyk stroi się w pięknie lśniące piórka na głowie, by podczas godów zwrócić na siebie uwagę kaczek. Samice, szarawobrązowe, muszą doskonale się kamuflować przed drapieżnikami, gdyż to na nich spoczywa cały trud wychowywania potomstwa.

Tekst: Wojciech Buczek. Zdjęcia: Jan Buczek