MAJÓWKA W TOEE – 18 MAJA

Czy majówkę można świętować drugi raz? Dlaczego nie?!?

Zapraszamy do TOEE na dzień pełen wrażeń!

Plakat: Anna Plumbom