LAKÓWKA POSPOLITA

Tę piękną, jaskrawo pomarańczową Lakówkę pospolitą możemy jeszcze spotkać w naszych lasach do końca listopada. Lakówka jest zwolennikiem miejsc wilgotnych. Rośnie w lasach liściastych oraz iglastych.

Tekst i zdjęcie: Anna Bolewska