KONKURS FOTOGRAFICZNY – PTAKI PRZY KARMNIKU

Jemiołuszki lubią nie tylko owoce jemioły, ale też jarzębiny

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu ogłasza na okres ferii zimowych konkurs fotograficzny pt. „Ptaki przy karmniku”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ptaki, które pozostają z nami na zimę, którym możemy pomóc przez odpowiednie dokarmianie a one, szukając w tym trudnym okresie bliskości ludzkich osiedli, dają nam możliwość do ich lepszej obserwacji i fotografowania. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej na czas ferii (od 5 do 17 stycznia 2021). Należy pod informacją o konkursie umieszczoną na Facebooku TOEE www.facebook.com/zalesietoee przesłać do 3 zdjęć w formie elektronicznej z ich opisem i podaniem autora.

Zwycięzców wyłonią nasi internauci przez liczbę polubień. Osoby, które zajmą w tym konkursie miejsca od 1. do 3. otrzymają nagrody edukacyjne, które będzie można odebrać w TOEE w Zalesiu, po ponownym wznowieniu jego działalności. TOEE zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w promocji i edukacji, prowadzonej przez Ośrodek.

Ptasia biesiada w TOEE

Jak, gdzie i czym dokarmiać ptaki?

Poszczególne gatunki mają różne wymagania. Ziarnojady (wróble, kowaliki, trznadle) należy dokarmiać ziarnami zbóż, słonecznika i innych roślin w karmnikach o różnej konstrukcji, ustawionych w ogrodzie czy na balkonie. Tłuszczojady (np. sikory) dokarmiamy kulami tłuszczowymi czy niesoloną słoniną, wieszając je w ogrodzie na drzewach, krzewach albo na balkonie. Miękkojadom (np. liczne w miastach kosy) można podać jabłko na podstawce na ziemi. Warto też pamiętać o poidełkach ze świeżą wodą. Ważne jest też systematyczne dokarmianie ptaków, żeby ich nie zawieść. 

Czerwone jabłuszko dla miękkojadów
Ptasia stołówka w TOEE

Zdjęcia i tekst dr Tadeusz Leśnik