KONFERENCJA W TOEE O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Przeszło 130 osób wzięło udział w corocznym spotkaniu organizowanym przez szczeciński oddział WFOŚiGW. Podczas konferencji w TOEE przedstawiono możliwości finansowania projektów ekologicznych zarówno ze środków Funduszu, jak i pochodzących z Unii Europejskiej. Alokacja na 2017 r. to ponad 10 milionów zł. Bardzo się cieszymy, że nasz Ośrodek otrzymał statuetkę, za ekologiczną działalność edukacyjną. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!