KATASTROFA CZY RENATURYZAJCJA?

Zamierający las olchowy w dolinie rzeki Piany (Pomorze Przednie) wygląda poruszająco. W wyniku podniesienia poziomu wód, obumiera drzewostan olszy czarnej. Powoli wrócą na tym obszarze naturalne procesy torfotwórcze, przerwane kiedyś przez melioracje odwadniające. Duży kontrast w tym krajobrazie stanowią czaple białe, które chętnie zasiedlają płytkie zbiorniki wodne. Ten piękny ptak jest coraz częściej spotykany, a groziło mu wyginięcie za sprawą jego ozdobnych piór, które były wykorzystywane jako element dekoracyjny,
m.in. kapeluszy dla pań tzw. egretki (od łacińskiej nazwy rodzajowej czapli Egretta).

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik