GALASY – WYROŚLA I DEFORMACJE NA LIŚCIACH – A MOŻE ICH OZDOBY?

Latem na liściach wielu drzew pojawiają się dziwne, czasem niezwykle kolorowe twory. Są to zgrubienia, narośla, będące efektem działania głównie owadów, ale i roztoczy oraz nicieni. Ich larwy wydzielają substancje podrażniające tkankę rośliny, która wokół nich narasta.

Zdj. 1. Galasy szpeciela lipowego (roztocza) na liściu lipy

Zdj. 2. Galasy torebnicy wiązowej (mszyce) na liściu wiązu

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik