DZIEŃ SŁOŃCA – FOTOTROPIZM, CZYLI W KIERUNKU ŚWIATŁA

Światło daje początek każdej formie życia na Ziemi. Bez mocy słońca komórki roślinne nie mogłyby produkować energii i biomasy, stanowiących dla organizmów podstawę ich istnienia. Nic więc dziwnego, że rozwój roślin jest zawsze związany z dążeniem do światła.

Wzrost roślin w kierunku światła (fototropizm dodatni), może przybierać zupełnie odwrotną formę (np. korzenie roślin rosną w przeciwnym kierunku do światła) i takie zjawisko nazywamy jest fototropizmem ujemnym. Na co dzień możemy podziwiać drzewa i krzewy, które w drodze do najlepszego oświetlenia swoich liści lub igieł przyjmują spektakularne formy i kształty. Niektóre z nich mają asymetryczną koronę, mocniej rozwiniętą od strony nasłonecznionej. Gdzie indziej gałęzie przyjmują niesamowite kształty. Niekiedy drzewa rosną mocno pochylone, wygięte w łuk, ryzykując przewaleniem podczas wichur czy dużych opadów śniegu. Często są one ratowane przy pomocy podpór lub podciągów zakładanych przez ludzi. 

Tekst i zdjęcie Wojciech Buczek