DRZEWA DZIECI

Siewki buka pod okapem drzew matecznych

Tak, jak ludzie przechodzą swoje etapy rozwoju, od dzieciństwa do starości, tak i drzewostany mają swoje fazy rozwojowe. Można wyróżnić poszczególne fazy: od uprawy bądź nalotu poprzez młodnik/nalot, tyczkowinę, drągowinę, drzewostan dojrzewający, dojrzały, po starodrzew.

Na pierwszym planie uprawa sosny, w tle gniazdo podrostu bukowego po usunięciu drzew matecznych

Przy odnowieniu naturalnym, w wyniku samosiewu, powstaje nalot (bo siewek jest czasami tak dużo), który rozwija się pod osłoną drzew matecznych. W kolejnej fazie rozwoju, podrostu, jest on odsłaniany i rośnie już samodzielnie (jak młody człowiek opuszczający dom rodzinny). Natomiast przy odnowieniu sztucznym, nowe pokolenie drzew powstaje w wyniku siewu wyselekcjonowanych nasion albo przez sadzenie drzewek, wyhodowanych wcześniej na szkółce i wtedy mamy do czynienia z uprawą, która później przechodzi w fazę młodnika itd. 

Młode sosenki na uprawie

Spacerując po lesie dostrzegajmy te małe drzewka, by mogły wyrosnąć z nich kiedyś okazałe drzewa, bo jak pisał Leopold Staff, „Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa?”.

Okazałe drzewa mateczne buka

Tekst i zdjęcia: dr Tadeusz Leśnik