KONDOLENCJE

Pani Annie Ryl oraz całej Rodzinie i Bliskim

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają Gracjana Kalicka – kierownik oraz pracownicy
Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu