ROWEROWY RAJD Z TOEE

W wiosennej wycieczce rowerowej wokół rezerwatu „Jeziora Świdwie” wzięło udział 25 osób. Rowerzyści pokonali przy pięknej pogodzie ok. 20 km, zatrzymując się w ośmiu punktach. Uczestnicy mogli podziwiać żerujące żurawie, gęsi gęgawy, czajki, posłuchać buczenia bąka, zobaczyć skutki ostatnich huraganów w drzewostanie sosnowym. Była okazja by spojrzeć na jezioro Świdwie z wieży widokowej, a także wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat bogactwa przyrody w rezerwacie, wygłoszonego przez Kazimierza Olszanowskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Szczecinie w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Bolkowie. Grupa zatrzymała się też na krótki odpoczynek w Stolcu przy zespole pałacowo-parkowym. W drodze powrotnej do TOEE w Zalesiu zobaczyła jeszcze okazałego drzewiastego cisa pospolitego, kępę świerka sitkajskiego (jego ojczyzną jest zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej) i rzadkie gatunki porostów w lasach Nadleśnictwa Trzebież. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem. Wyjazd poprowadził instruktor TOEE dr inż. Tadeusz Leśnik. Dziękujemy, za udział w wydarzeniu!

Foto. Tadeusz Alksnin

WIOSENNY RAJD ROWEROWY Z TOEE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej zaprasza 23 marca (sobota) na rajd rowerowy wokół jeziora Świdwie, perły przyrody Puszczy Wkrzańskiej.

Trasa wiedzie przez pola, łąki i lasy od Zalesia przez Bolków, Stolec, Poddymin, Podbrzezie aż do Zalesia. Jej długość to ok. 20 km. Trasa prowadzi przez drogi gruntowe, szutrowe i asfaltowe.

Start o godz. 10.15 w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Na trasie planowane są przystanki, podczas których będzie można podziwiać osobliwości historyczno-przyrodniczych.
Uczestnicy rajdu zatrzymają się m.in. przy wieży widokowej nad jeziorem Świdwie oraz przy wypływie rzeki Gunica z jeziora. W Ośrodku Muzealno – Dydaktycznym w Bolkowie Kazimierz Olszanowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wygłosi prelekcję na temat walorów przyrodniczych rezerwatu „Świdwie”.
Powrót do TOEE w Zalesiu jest przewidywany na godz. 14.00 a sam rajd zakończy się wspólnym ogniskiem (do godz. 15.30).

Uwagi organizacyjne:

1. Każda osoba, która bierze udział w radzie, robi to na własną odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką swojego prawnego opiekuna. Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu podczas całego trwania rajdu.

2. Uczestnicy rajdu korzystają z własnych rowerów. Rower musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski, w tym musi być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne.

3. Należy pamiętać o zabraniu zapasowej dętki, zestawu naprawczego oraz innych akcesoriów niezbędnych do wymiany dętki i naprawy roweru, jeśli zajdzie taka potrzeba. TOEE nie zapewnia wsparcia serwisowego.

4. Wszystkich uczestników rajdu obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.

5. Uczestnik, który wycofa się ze wspólnej jazdy podczas rajdu, musi we własnym zakresie zorganizować bezpieczny powrót do miejsca startu lub do domu.

6. Wyżywienie we własnym zakresie. Prosimy zabrać wodę i prowiant na drogę oraz zaplanowane ognisko.

7. Obecność uczestnika w rajdzie jest potwierdzeniem, że zapoznał się z uwagami organizatora, zrozumiał ich treść i wpełni akceptuje zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy brak odpowiedniego przygotowania do rajdu.

Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 10 zł.

DO TOEE PRZYSZŁA WIOSNA. SPRAWDŹCIE SAMI!

W kalendarzu zima a z tarasu TOEE można już obserwować żurawie, o których mówi się „upierzeni posłańcy słońca” oraz zwiastujące nadejście wiosny gęsi gęgawy. Przy drogach kwitnie leszczyna. Otworzyły się jej żeńskie kwiaty o karminowych znamionach słupków, na które czekały od późnej jesieni kotki, jej męskie kwiaty. W ogrodzie dydaktycznym TOEE kwitną krokusy i przebiśniegi, które nie musiały się przebijać ( już kolejny rok) przez śnieżną powłokę. Zaś przy oczku wodnym zakwitła niezwykła wierzba Salix gracifolia, odmiana ‘Mt Aso’, pochodząca z Japonii, gdzie została znaleziona na zboczach najwyższego aktywnego wulkanu w tym kraju, góry Aso. Największą ozdobą tej odmiany są puszyste, czerwonoróżowe bazie, którą pojawiają się już w lutym. Odwiedź TOEE by samemu znaleźć pierwsze znaki nadchodzącej wiosny!

Foto. T. Leśnik

Kalicki Adam

21 lutego 2019

NOWOŚĆ! WARSZTATY URODZINOWE W TOEE

Spędź niezapomniany czas wraz z przyjaciółmi i rodziną na warsztatach urodzinowych w TOEE. Zapewniamy moc wyjątkowych wrażeń. W naszym Ośrodku zabawa łączy się z nauką.

Zaskocz gości i zaproś ich do Zalesia.

Szczegóły oraz zapisy pod numerem telefonu : 91 318 01 20.
Uwaga: oferta skierowana jest do dzieci powyżej 6 roku życia.

Obraz może zawierać: roślina

KONFERENCJA DLA BENEFICJENTÓW WFOŚiGW W SZCZECINIE

Ponad 100 osób z całego województwa zachodniopomorskiego wzięło udział 19 lutego w TOEE w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydarzenie było skierowane dla beneficjentów w zakresie możliwości dofinansowania zadań i doradztwa energetycznego. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o efektach realizacji programu Doradztwa Energetycznego oraz Programu Czyste Powietrze. Była to również okazja by poznać działalność edukacyjną Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.