Historia

W 2007 roku doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Police a Parkiem Zoologicznym z Ueckermünde w sprawie nawiązania współpracy na rzecz stworzenia wspólnej oferty Turystycznej i rekreacyjnej w Euroregionie Pomerania. Już wtedy planowano, że Park Zoologiczny będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków INTERREG na budowę akwarium dla jesiotrów, a Gmina Police będzie partnerem w projekcie w zakresie ochrony środowiska. Po rozpoczęciu naboru wniosków w ramach INTERREG IV plany przerodziły się w konkretne działania.

Na początku roku 2009 podpisano porozumienia pomiędzy partnerami projektu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – Ekologia, Edukacja i Historia”. Są nimi Miasto Eggesin, Gmina Police, a Liderem przedsięwzięcia jest Ogród Zoologiczny z Ueckermünde. Ogród Zoologiczny już od 2006 roku poszukiwał partnera dla swojego projektu związanego z budową akwarium Zalewu Szczecińskiego i wybiegu dla wilków. Początkowo partnerem miała być tylko Gmina Police z projektem dotyczącym stworzenia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ale w trakcie przygotowań do projektu pojawił się kolejny beneficjent – Miasto Eggesin, które planuje budowę Centrum Żeglugi Łodzi.

Wiosną 2009 roku, dzięki podpisanemu rok wcześniej listu intencyjnemu, Nadleśnictwo Trzebież zawarło z Gminą Police umowę użyczenia przekazując budynek byłej stajni w Zalesiu, wraz z drogą, terenem i wieżą.

W grudniu 2009 roku na posiedzeniu Wspólny Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 przyznał dofinansowanie dla projektu.

30 marca 2011 r. Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego wydał oficjalną decyzję o przyznaniu wsparcia.

Gmina Police ubiegała się również o zabezpieczenie wkładu własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Efektem czego było przyznanie dotacji i podpisanie umowy w dniu 16 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku rozpoczęła się budowa Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 12 września 2013 roku.