Dla nauczycieli

Każdy nauczyciel, który zapisał grupę na uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w TOEE, akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się do zapoznania go z uczestnikami.

REGULAMIN POBYTU GRUP W TRANSGRANICZNYM OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU

  1. Każda grupa przedszkolna lub szkolna przebywa na terenie TOEE z co najmniej jednym nauczycielem.
  2. Zwiedzanie budynku TOEE trwa do 3 godzin zegarowych, w terenie do 2 godzin. Przerwy dla grupy są ustalane w czasie trwania warsztatów.
  3. Podczas wizyty w TOEE opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za podopiecznych oraz ma obowiązek uczestniczyć w warsztatach razem z grupą.  
  4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych podczas prowadzonych zajęć w TOEE. W wypadku, gdy uczniowie zachowują się niegrzecznie i głośno, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo przerwać warsztaty.
  5. Zajęcia w lesie są integralną częścią oferty TOEE dla uczniów i nauczycieli. Uprasza się, by uczniowie i nauczyciele byli przygotowani do zajęć w terenie – wymagany jest strój odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.
  6. Poprzez rezerwację nauczyciel akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  7. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w „Regulaminie TOEE” stanowi podstawę do usunięcia grupy zwiedzających z terenu TOEE.

Rezerwacja grup pod nr tel. 91 31 80 120