Archiwum autora: Zabłocka Marta

TO JUŻ JESIEŃ – LECĄ ŻURAWIE

Na spotkanie w żurawiami można wybrać się do Doliny Dolnej Odry, w Gryfinie i Marwicach po polskiej stronie (park krajobrazowy) i w Gartz po stronie niemieckiej (park narodowy).

Warto też udać się do „Raju dla żurawi”, jakim jest teren Parku Narodowego „Zatoki Przymorskie Pomorza Przedniego” pomiędzy Barth a Stralsundem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W czasie jesiennych migracji odpoczywa tu przed dalszym lotem nawet do 80 tys. tych pięknych ptaków. Przekonać się o tym mógł nasz instruktor Tadeusz Leśnik.

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Związki człowieka z roślinami drzewiastymi są bardziej wszechstronne i różnorodne niż z jakąkolwiek inną grupą organizmów. Mają one charakter nie tylko materialny, ale i duchowy.

Szkoda, że w ostatnim czasie tracimy najstarsze i najgrubsze drzewa Polski. Po spaleniu największego dębu („Napoleon”) i podpaleniu najpiękniejszego („Chrobry”) wichura powaliła w 2016 r. najstarszy okaz dębu („Bolesław” pod Kołobrzegiem) a 4 dni temu orkan „Ksawery” zniszczył najgrubsze drzewo w Polsce, lipę w Cielętnikach (pow. Częstochowski).

10 października przypada Światowy Dzień Drzewa, obchodzony w naszym kraju od 2002 r.
Powyżej prezentujemy zdjęcie największego dębu w Europie, rosnącego w Ivenack (Niemcy).

Fot. T. Leśnik

TYDZIEŃ ŻURAWIA W DOLINIE DOLNEJ ODRY

Na przełomie września i października jesteśmy świadkami jesiennych migracji żurawi. Jest tofenomen ornitologiczny, podczas którego możliwa jest obserwacja ogromnych skupisk tych ptaków, lecących na zimowisko do Hiszpanii czy Afryki.

Migracje żurawi najłatwiej zobaczyć na obszarze Międzyodrza. Bogate w pożywienie polne ścierniska oraz podmokłe obszary w Dolinie Dolnej Odry stanowią idealne miejsce do odpoczynku na trasie przelotu.


Największe skupiska spotkać można wczesnym rankiem na polach w okolicach Gryfina. Świetnym miejscem do obserwacji jest wieża widokowa w pobliżu dawnego przejścia granicznego Gryfino-Mescherin.

Znakomitym punktem by obserwować z oddali wieczorne podchodzenie ptaków do lądowania jest wał we wsi Marwice. Pamiętajmy, że żurawie są bardzo płochliwe i nieufne, dlatego najlepiej podglądać je z oddali przez lornetkę i z ukrycia.